Väntan är över. I februari ger sig Thåström ut på de svenska vägarna tillsammans med Niklas Hellberg, Pelle Ossler, Ulf Ivarsson, Mikael Nilzén och Anders Hernestam. I bagaget har de då en färsk platta.

Turné 2012